Cyklovač a motor stěračů z Felicie

navigace: [ komentáře ] [ hodnocení ] [ text ] [ fotky ]

obrázky [7]:

Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Cyklovač na svém místě Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Cyklovač Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Rozmístění vývodů na cyklovači (pohled na stranu vývodů) Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Popis vývodů na cyklovači (pohled na stranu vývodů) Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Motorek stěračů z feldy Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Dráty vedoucí z lucasu Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Schéma s cyklovačem, lucasem a motorkem

Text:

Historie:
22.11.2005 Na konci textu je přidána sekce FAQ.
------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -

Tento článek je shrnutím informací z několika zdrojů, zejména popisu zapojení od škodovkáře Patrika. Jelikož původní popis je pouze textový a je ho možno najít pouze jako příspěvek ve fóru (skoda.stable.cz/cz/index. php?id=7&id2=1&id3 =1149#p12090), rozhodl jsem se shromáždit všechny potřebné informace zde.
V původním postupu jsem provedl jednu malou opravu týkající se zapojení motorku ostřikovačů. Dále jsem popsal zapojení motorku stěračů z Felície. V obrázkové dokumentaci můžete najít fotky obou zapojených prvků, popis kontaktů cyklovače a elektrické schéma, vytvořené s použitím již dostupného schématu elektriky z Felície.

Úvod

Cyklovač stěračů je užitečným doplňkem výbavy vozu a současně jistým prvkem pasivní bezpečnosti, neboť časté spínání a vypínání stěračů odvádí pozornost řidiče od jízdy.
Do škodovek, které tento prvek nemají ve výbavě (většina vozů 105/120) je možno použít cyklovač stěračů z Felicie. Toto je tzv. paměťový cyklovač, tzn. pamatuje si dobu, která uplynula od posledního vypnutí stěračů, do zapnutí cyklovače.
Výhody:
- hotový cyklovač je běžně k dostání v mototechně, není třeba nic „bastlit“,
- pro nastavení a ovládání cyklovače není potřeba žádného dalšího ovladače (otočný knoflík apod.), stačí páčka stěračů,
- jednoduché první nastavení intervalu stírání (pouze jeden pohyb páčkou),
- široký rozsah délky intervalu stírání,
- automatické setření skla po použití ostřikovače (tři cykly stěračů.)
Nevýhody:
- poněkud nešikovné přenastavení intervalu stírání, jsou potřeba další dva pohyby páčkou do polohy nula a zpátky (oproti cyklovačům s potenciometrem, kde se změna provede pouze otočením knoflíku),
- mimořádně setřít sklo mimo nastavený interval (např. po předjetí kamionu a "ohození" čelního skla)je možné pouze s pomocí ostřikovače (ostříkne se a stěrače 3x přejedou)
- musí se dost drátů přepojit a někdy použít i čokolády. Při případné výměně palubky se to pak musí znovu dávat dohromady, nejde jen zacvaknout konektory. Pokud si ale všechny dráty rozděláte až za svorkovnicema (ne na straně palubky, ale auta), mohla by být případná výměna palubky bez problémů.

Co to obnáší

Ti, kteří chtějí cyklovač z Felicie rychle zapojit, a nezajímá je co za tím je, se mohou vrhnout rovnou na odstavec Postup zapojení. Zde bych chtěl tuto úpravu pouze trochu rozvést.
Kombinované přepínače (lucasy) ve starších škodovkách spínají záporný pól (kostru), tzn. při přepnutí páčky do určité polohy se na drát odpovídající této poloze přivede nulové napětí z kostry. Stejně tak motor stěračů a ostřikovačů je trvale připojen na plus pól (12-14V) a je spínán ukostřením jednoho z přívodních vodičů pro vysokou resp. nízkou rychlost. U novějších škodovek, počínaje Favoritem, je funkce lucasu opačná, tzn. spíná plus pól a naopak motor stěračů je trvale ukostřen. Cyklovač stěračů z Felicie proto není slučitelný se původním zapojením škodovácké elektriky. Je tedy třeba změnit zapojení jak lucasu, tak motorku stěračů (já to budu nazývat přepólováním.) Není to nic složitého, pouze poněkud zdlouhavé, ale stačí se držet níže uvedeného postupu.

Po přepólování lucasu se nabízí automaticky možnost použít i motorek stěračů z Felicie, který je zpravidla v lepším stavu a kupodivu na místo původního motorku sedne jak „poklice na hrnec“ (stejné rozmístění i počet upevňovacích šroubků, i tisícihran na táhlo stěračů a závit na matku.) Možná, že poběží o něco rychleji, než původní motorek ze 120 (i když rychlostí jsem byl zklamán, čekal jsem výrazněji rychlejší chod.) Použití tohoto motorku není podmínka – pokud však ponecháte původní motorek, bude se po předělání elektriky točit na opačnou stranu, než původně. Nemělo by to být na závadu, sám jsem tento motorek měl takto zapojený a nic se mu nestalo. Někteří raději přehazují magnety v motorku, aby se točil na správnou stranu.

Popíši ale obě varianty, jak s ponecháním původního motorku, tak i motorku z Felície.

Postup zapojení
1.práce v prostoru kufru:
1a. namísto původního červeného drátu vedoucího k motorku vstřikovače zapojit žlutý vedoucí od svorkovnice u stěračů
1b. k motorku ostřikovačů přivést drát od kostry a zapojit ho na původní místo žlutého drátu
(Pozn.: v původním Patrikově popisu byl spínací drát ostřikovače zelený, ne žlutý, a zapojení bylo poněkud jiné)

Varianta A (původní motorek stěračů):
A1c. najít svorkovnici č. 132
A1d. ucvaknout kabel (zpravidla červený) jdoucí od pojistky č.2 na kontakt označený č.1 na svorkovnici 132 (v místě těsně před svorkovnicí ) a připojit na něj kabel jdoucího z motorku stěračů ke kostře (plechu nad motorkem - zpravidla modrý kabel)
A1e. volnou kostru (zbytek modrého kabelu) spojit se svorkovnicí 132 kontaktem označeným č.1 (tím ucvaknutým koncem červeného kabelu)

Varianta B (s použitím motorku stěračů z Felície):
Číslování kontaktů na motorku je zde z pohledu na motorek od hřídele.
B1c. Kabel jdoucí z kontaktu 1 na svorkovnici 132 (plus) zapojit na kontakt 1 na motorku
B1d. Kabel jdoucí z kontaktu 2 na svorkovnici 132 (pomalá rychlost stěračů) zapojit na kontakt 2 na motorku
B1e. Kabel jdoucí z kontaktu 5 na svorkovnici 132 (vyšší rychlost stěračů) zapojit na kontakt 3 na motorku
B1f. Kabel jdoucí z kontaktu 4 na svorkovnici 132 (dojezd stěračů) zapojit na kontakt 4 na motorku
B1g. Drát vedoucí od kostry (plechu nad motorkem) připojit ke kontaktu 5 na motorku

2. přesun do prostoru pod volant
2a. připojit na pojistku č.2 nové kabely – 2 ks
2b. najít svorkovnici 130
2c. odpojit kontakty označené č.4 od svorkovnice 130 (oba) a vložit mezi ně cyklovač:
kontakt 53S z cyklovače na kabel jdoucí k motorku stěračů (žlutý)
kontakt 53M z cyklovače na kabel jdoucí k páčce na volantu (žlutý)
2d. odpojit kontakty označené č.3 od svorkovnice 130 (oba) a vložit mezi ně:
kontakt 31 z cyklovače na kabel jdoucí na kostru (žlutý)
nový kabel z pojistky č.2 připojit na kabel jdoucí k páčce na volantu (modrý)
55. na kontakt č.1 svorkovnice 130 (zatím je neobsazený – červený) připojit cyklovač I
2e. na kontakt č. 6 (zelený kabel) na svorkovnici 130 novým kabelem připojit kontakt T cyklovače , jen doplnit a nerozpojovat
2f. na nový kabel z pojistky č.2 připojit kontakt 15 cyklovače

Jak to funguje
Na přiloženém schématu vidíte dva žluté kabely, jeden jdoucí z motorku stěračů do cyklovače a druhý z cyklovače k lucasu. Ty to dva kabely byly původně spojeny přes kontakt 4 svorkovnice 130. Touto cestou by se (kdyby nebyl zapojen cyklovač) dostávalo napětí z dojezdového kontaktu motorku (je tam, pokud stěrač není v dolní poloze) přes lucas na jeho nulovou a „cyklovací“ polohu. Tak je zajištěno, že stěrače dojedou do základní polohy, pokud je páčka lucasu v nulové nebo „cyklovací“ poloze. Je vidět, že nyní tuto cestu ovládá cyklovač, tzn. nejen, že stěrače vždy dojedou do základní polohy, ale mohou se z ní znovu „rozjet“, když dá cyklovač povel (přepne se relé znázorněné ve schématu uvnitř cyklovače, je to slyšet jako cvaknutí) krátce na plus. Dojezd už zase řídí motorek sám přes žlutý drát z jeho 4. kontaktu. Aby cyklovač poznal, s jakou frekvencí má spínat, vede do jeho kontaktu I červený drát z lucasu, který signalizuje první (nízká rychlost stěračů) nebo „cyklovací“ polohu, proto je možno interval nastavit buď po vypnutí stěračů nebo po vypnutí cyklovače. A to je celá věda.

K obrázkům
Oba obrázky znázorňující rozložení kontaktů na cyklovači jsou kresleny tak, když se koukáte ze stranu kontaktů na cyklovač, nikoliv na patici. Na patici by byly zrcadlově obráceny.
Obrázek s elektrickým schématem je původně schéma z felicie, pouze jsou doplněná
čísla vývodů. Pozor, není dobré zapojovat to celé pouze podle tohoto schématu, protože některé dráty vedou přes svorkovnice (na obrázku jsou vedeny přímo jakoby jediným drátem, svorkovnice nejsou vidět.)
Na obrázku lucasu vidíte modrý drát vedoucí od něj pryč, na který budete připojovat kontakt plus napětí z pojistky č.2, a zelený drát, na který budete připojovat kontakt „T“ cyklovače.
Na fotkách vidíte, jak to vypadá, když si cyklovač zapojíte přímo, bez patice, a ani nezaizolujete konektory. Neříkám, že to musíte udělat také tak ;)

Hodně štěstí!


FAQ (často kladené dotazy)
------------------------- ------
1. Šel by cyklovač předělat tak, aby k cyklování využíval druhou (rychlejší) rychlost motorku?
Tak to by šlo asi jedině tak (osobně jsem to nezkoušel), že by se přehodily drátky vycházející z lucasu a spínající první a druhou rychlost motorku. Cyklování je uděláno přes vstup lucasu, který zajišťuje doběh, a pokud máme cyklovač, tak zajišťuje i cyklování - je to stejný drát a stejná cesta přes lucas do motorku. Tahle cesta vede tedy přes cyklovač (nebo rovnou z motorku, pokud cyklovač není) přes lucas - musí být v poloze nula nebo v poloze cyklovač - je to vidět ze schématu, přes výstup z lucasu a drát do motorku na první rychlost. Pokud první a druhou rychlost na lucasu (nebo motorku) přehodíme, bude cyklovat (a dobíhat) druhá rychlost. Stejně tak první a druhá rychlost bude přehozená na páčce lucasu.
hodnocení článku:

info:

Správce článku: Labros
Založeno: 25.08.05 11:15   Poslední změna: 22.11.05 10:00

Cyklovač a motor stěračů z Felicie - komentáře:

13:00:21
04.10.2015
ochoda
Tak sem nahodil starý lucasy, místo - tam přivedl + a ten druhej kabel jde na T na cyklovači. Dostal sem se do fáze, že na motorku stěračů mám kabel co byl + ukostřenej a původní kostra není daná nikam. Takhle mi to nevyhazuje pojistku, ale nejde dojezd stěračů. a jakmile dám lucas do polohy cyklovač tak mě to vyhodí pojistku. Na feldích mě to makalo normálně šecko, netušíte kde může bejt chyba. Jo a když sem původní kostru od motorku napojil na + jako při feldích lucasech a feldí lucasy napíchl zpět, tak mě to taky začlo vyhazovat pojistky. Nenapadá vás někoho něco? Už mi docházej pojistky a nápady. 10
11:56:36
27.02.2015
Jiskra - zrušená registrace
Díky za výborný návod. Já našel doma cyklovač ITALAMEC 313, má naprosto shodné zapojení vývodů jako Favorit. V mé Škodě implementováno dle výše uvedeného návodu a funguje naprosto dokonale. Paráda.
21:58:35
15.06.2014
ochoda
Hodim svoje postřehy pro kombo: origo motor stěračů, feldí lucasy a feldí cyklovač. Všechno zapojíte jak je tu psáno, a lucasy upravíte podle druhého článku. Jediný rozdíl mám v zapojení motorku ostřikovačů. Tady se píše že místo červenýho natáhnu žlutej ze svorkovnice a místo původního žlutýho (zelenýho) dám kostru. Ale u mě sem to musel napojit tak že žlutej (zelenej) sem přehodil na pozici červenýho a místo původního žlutýho (zelenýho) sem dal kostru, takže mi zbyl jeden kabel co se mi tam válí. Cyklovač funguje super a všechno chodí jak má. Díky za článek!
upraveno 2x, naposled 18.06.2014 20:41:01
23:38:17
27.05.2010
Labros
-> Ero: a co konkrétně bylo jinak? to by mě zajímalo, samozřejmě relé z feldy spíná motor stěračů a ostřikovačů na kostru, zatímco ve Š742 se oba motory spínají připojením na plus. ale to se v článku určitě zmiňuje.
21:59:15
21.05.2010
Ero
Ja som to dnes robil na svojej Škode 125 a musel som to zapojiť trošku inač , ako je uvedené v tomto návode... zmeny boli pri zapojení čerpadla ostrikovačov a motora stieračov ... ale funguje to vyborne, akurát že som musel trošku pootočiť tiahlo stieračov na tisíchrane motora, pretože nikdy nedošli až úplne dole ale zastali asi 15 cm vyššie.. po tomto zásahu to je však OK
14:54:57
19.05.2008
Labros
no páčka buď kontakt spíná, nebo ne..
to by ti nejspíš nefungoval cyklovač vůbec.
17:39:19
16.05.2008
spartra
ted mě napadá nemůže to bejt vada v páčce lukasu?
21:07:59
01.05.2008
spartra
-> Labros: mno to ses moc nepředved2 4
že bych byl černá ovce9
10:06:50
28.04.2008
Labros
-> spartra: fakt už k tomu nedovedu víc říct, než jsem psal 08:59:20 22.04.2008
07:07:01
26.04.2008
spartra
-> Labros:
když vezmu, že se výchází ze zapojení fa/fe
u našeho favouše, tam je stejná páčka 4 polohy odspoda C 0 1 2
tam když dám ihned z nuly na C, stěrače se rozjedou, mě nikoliv5
10:37:48
25.04.2008
Labros
-> spartra: No ale jak by sis to představoval? Leda že bys dal páčku nejdřív z nuly dolů, zpátky do nuly, počkal zvolenou dobu, a dal ji zase dolů. To už je jedno, jestli ji dáváš nejdřív dolů, nebo nahoru, ne? Počet pohybů páčkou je stejnej.
Nenapadá mě, jak bys to mohl mít špatně zapojený, podle mě by se to nedalo zapojit tak, aby to dělalo tohle. Podle mě to ale není žádná nevýhoda...
06:50:49
25.04.2008
spartra
-> Labros: tak se snad dohodnem1
když dám páčku dolu na C tak se nic nestane
nejdřív musím přejít polohu nula
pak na polohu 1, ten pevně nastavenej cyklus
až to dojede, potom můžu přejít na cyklovač
08:59:20
22.04.2008
Labros
-> spartra: kdyz dam packu dolu, tak sterace jeden cyklus udelaji. Ale nevim, proc to tak delat, protoze stejne nevis, jaka bude perioda. Takze stejne musis packu vyhodit nahoru, pockat zvolenou dobu a dat ji zase dolu. Ja ji spis davam nejdriv nahoru a pak dolu, ale mas pravdu ze stejne tak jde dat ji dolu, do nuly a zase dolu.
09:05:14
20.04.2008
spartra
-> Gryzly: eee kdepak, seš drobek jinde.
Když dám páčku dolu na cyklovač, tak se stěrače nehnou, měli by se rozjet.
Musím přesunout páčku do polohy 1-2, kde udělaj cyklus, hore-dole.
Potom jedu dolu na cyklovač a pak až se rozběhne a de nastavit.
13:44:07
19.04.2008
Gryzly
-> spartra: takhle ale má fungoval pamětovej cyklovač. Na felicii, zvedneš páčku nahoru, a jak začne stírat tak ji dáš zase na nulu. A když uplyne ten čas kdy už chceš zase setřít sklo, tak ji dáš znova nahoru na polohu cyklovače a tím jsi nastavil ten čas.
22:16:38
18.04.2008
spartra
-> Labros: dodatek, funguje ti cyklovač hned?
musím nejdřív udělat 1 cyklus na 1 či 2 polohu, pak teprv jde nsatvit cyklovač?
10:51:38
14.04.2008
Labros
-> malybobicek: Tak jestli budeš mít věcný dotaz tak sem s ním 4
10:53:23
12.04.2008
malybobicek
omlouvám se, blbě jsem četl článek a nějak mi unikl návod na cyklovač 1 1
10:12:16
12.04.2008
malybobicek
no myslel jsem že namontuji cyklovač z felicie místo cyklovače původního. s tím že nechám jinak vše původní.
Extreme Tyres
so 20.08. Škoda sraz pod Pálavou I. | pá 09. - ne 11.09. 6 SKODOMANIA | další akce...