Cyklovač a motor stěračů z Felicie

navigace: [ komentáře ] [ hodnocení ] [ text ] [ fotky ]

obrázky [7]:

Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Cyklovač na svém místě Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Cyklovač Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Rozmístění vývodů na cyklovači (pohled na stranu vývodů) Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Popis vývodů na cyklovači (pohled na stranu vývodů) Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Motorek stěračů z feldy Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Dráty vedoucí z lucasu Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Schéma s cyklovačem, lucasem a motorkem

Text:

Historie:
22.11.2005 Na konci textu je přidána sekce FAQ.
------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -

Tento článek je shrnutím informací z několika zdrojů, zejména popisu zapojení od škodovkáře Patrika. Jelikož původní popis je pouze textový a je ho možno najít pouze jako příspěvek ve fóru (skoda.stable.cz/cz/index. php?id=7&id2=1&id3 =1149#p12090), rozhodl jsem se shromáždit všechny potřebné informace zde.
V původním postupu jsem provedl jednu malou opravu týkající se zapojení motorku ostřikovačů. Dále jsem popsal zapojení motorku stěračů z Felície. V obrázkové dokumentaci můžete najít fotky obou zapojených prvků, popis kontaktů cyklovače a elektrické schéma, vytvořené s použitím již dostupného schématu elektriky z Felície.

Úvod

Cyklovač stěračů je užitečným doplňkem výbavy vozu a současně jistým prvkem pasivní bezpečnosti, neboť časté spínání a vypínání stěračů odvádí pozornost řidiče od jízdy.
Do škodovek, které tento prvek nemají ve výbavě (většina vozů 105/120) je možno použít cyklovač stěračů z Felicie. Toto je tzv. paměťový cyklovač, tzn. pamatuje si dobu, která uplynula od posledního vypnutí stěračů, do zapnutí cyklovače.
Výhody:
- hotový cyklovač je běžně k dostání v mototechně, není třeba nic „bastlit“,
- pro nastavení a ovládání cyklovače není potřeba žádného dalšího ovladače (otočný knoflík apod.), stačí páčka stěračů,
- jednoduché první nastavení intervalu stírání (pouze jeden pohyb páčkou),
- široký rozsah délky intervalu stírání,
- automatické setření skla po použití ostřikovače (tři cykly stěračů.)
Nevýhody:
- poněkud nešikovné přenastavení intervalu stírání, jsou potřeba další dva pohyby páčkou do polohy nula a zpátky (oproti cyklovačům s potenciometrem, kde se změna provede pouze otočením knoflíku),
- mimořádně setřít sklo mimo nastavený interval (např. po předjetí kamionu a "ohození" čelního skla)je možné pouze s pomocí ostřikovače (ostříkne se a stěrače 3x přejedou)
- musí se dost drátů přepojit a někdy použít i čokolády. Při případné výměně palubky se to pak musí znovu dávat dohromady, nejde jen zacvaknout konektory. Pokud si ale všechny dráty rozděláte až za svorkovnicema (ne na straně palubky, ale auta), mohla by být případná výměna palubky bez problémů.

Co to obnáší

Ti, kteří chtějí cyklovač z Felicie rychle zapojit, a nezajímá je co za tím je, se mohou vrhnout rovnou na odstavec Postup zapojení. Zde bych chtěl tuto úpravu pouze trochu rozvést.
Kombinované přepínače (lucasy) ve starších škodovkách spínají záporný pól (kostru), tzn. při přepnutí páčky do určité polohy se na drát odpovídající této poloze přivede nulové napětí z kostry. Stejně tak motor stěračů a ostřikovačů je trvale připojen na plus pól (12-14V) a je spínán ukostřením jednoho z přívodních vodičů pro vysokou resp. nízkou rychlost. U novějších škodovek, počínaje Favoritem, je funkce lucasu opačná, tzn. spíná plus pól a naopak motor stěračů je trvale ukostřen. Cyklovač stěračů z Felicie proto není slučitelný se původním zapojením škodovácké elektriky. Je tedy třeba změnit zapojení jak lucasu, tak motorku stěračů (já to budu nazývat přepólováním.) Není to nic složitého, pouze poněkud zdlouhavé, ale stačí se držet níže uvedeného postupu.

Po přepólování lucasu se nabízí automaticky možnost použít i motorek stěračů z Felicie, který je zpravidla v lepším stavu a kupodivu na místo původního motorku sedne jak „poklice na hrnec“ (stejné rozmístění i počet upevňovacích šroubků, i tisícihran na táhlo stěračů a závit na matku.) Možná, že poběží o něco rychleji, než původní motorek ze 120 (i když rychlostí jsem byl zklamán, čekal jsem výrazněji rychlejší chod.) Použití tohoto motorku není podmínka – pokud však ponecháte původní motorek, bude se po předělání elektriky točit na opačnou stranu, než původně. Nemělo by to být na závadu, sám jsem tento motorek měl takto zapojený a nic se mu nestalo. Někteří raději přehazují magnety v motorku, aby se točil na správnou stranu.

Popíši ale obě varianty, jak s ponecháním původního motorku, tak i motorku z Felície.

Postup zapojení
1.práce v prostoru kufru:
1a. namísto původního červeného drátu vedoucího k motorku vstřikovače zapojit žlutý vedoucí od svorkovnice u stěračů
1b. k motorku ostřikovačů přivést drát od kostry a zapojit ho na původní místo žlutého drátu
(Pozn.: v původním Patrikově popisu byl spínací drát ostřikovače zelený, ne žlutý, a zapojení bylo poněkud jiné)

Varianta A (původní motorek stěračů):
A1c. najít svorkovnici č. 132
A1d. ucvaknout kabel (zpravidla červený) jdoucí od pojistky č.2 na kontakt označený č.1 na svorkovnici 132 (v místě těsně před svorkovnicí ) a připojit na něj kabel jdoucího z motorku stěračů ke kostře (plechu nad motorkem - zpravidla modrý kabel)
A1e. volnou kostru (zbytek modrého kabelu) spojit se svorkovnicí 132 kontaktem označeným č.1 (tím ucvaknutým koncem červeného kabelu)

Varianta B (s použitím motorku stěračů z Felície):
Číslování kontaktů na motorku je zde z pohledu na motorek od hřídele.
B1c. Kabel jdoucí z kontaktu 1 na svorkovnici 132 (plus) zapojit na kontakt 1 na motorku
B1d. Kabel jdoucí z kontaktu 2 na svorkovnici 132 (pomalá rychlost stěračů) zapojit na kontakt 2 na motorku
B1e. Kabel jdoucí z kontaktu 5 na svorkovnici 132 (vyšší rychlost stěračů) zapojit na kontakt 3 na motorku
B1f. Kabel jdoucí z kontaktu 4 na svorkovnici 132 (dojezd stěračů) zapojit na kontakt 4 na motorku
B1g. Drát vedoucí od kostry (plechu nad motorkem) připojit ke kontaktu 5 na motorku

2. přesun do prostoru pod volant
2a. připojit na pojistku č.2 nové kabely – 2 ks
2b. najít svorkovnici 130
2c. odpojit kontakty označené č.4 od svorkovnice 130 (oba) a vložit mezi ně cyklovač:
kontakt 53S z cyklovače na kabel jdoucí k motorku stěračů (žlutý)
kontakt 53M z cyklovače na kabel jdoucí k páčce na volantu (žlutý)
2d. odpojit kontakty označené č.3 od svorkovnice 130 (oba) a vložit mezi ně:
kontakt 31 z cyklovače na kabel jdoucí na kostru (žlutý)
nový kabel z pojistky č.2 připojit na kabel jdoucí k páčce na volantu (modrý)
55. na kontakt č.1 svorkovnice 130 (zatím je neobsazený – červený) připojit cyklovač I
2e. na kontakt č. 6 (zelený kabel) na svorkovnici 130 novým kabelem připojit kontakt T cyklovače , jen doplnit a nerozpojovat
2f. na nový kabel z pojistky č.2 připojit kontakt 15 cyklovače

Jak to funguje
Na přiloženém schématu vidíte dva žluté kabely, jeden jdoucí z motorku stěračů do cyklovače a druhý z cyklovače k lucasu. Ty to dva kabely byly původně spojeny přes kontakt 4 svorkovnice 130. Touto cestou by se (kdyby nebyl zapojen cyklovač) dostávalo napětí z dojezdového kontaktu motorku (je tam, pokud stěrač není v dolní poloze) přes lucas na jeho nulovou a „cyklovací“ polohu. Tak je zajištěno, že stěrače dojedou do základní polohy, pokud je páčka lucasu v nulové nebo „cyklovací“ poloze. Je vidět, že nyní tuto cestu ovládá cyklovač, tzn. nejen, že stěrače vždy dojedou do základní polohy, ale mohou se z ní znovu „rozjet“, když dá cyklovač povel (přepne se relé znázorněné ve schématu uvnitř cyklovače, je to slyšet jako cvaknutí) krátce na plus. Dojezd už zase řídí motorek sám přes žlutý drát z jeho 4. kontaktu. Aby cyklovač poznal, s jakou frekvencí má spínat, vede do jeho kontaktu I červený drát z lucasu, který signalizuje první (nízká rychlost stěračů) nebo „cyklovací“ polohu, proto je možno interval nastavit buď po vypnutí stěračů nebo po vypnutí cyklovače. A to je celá věda.

K obrázkům
Oba obrázky znázorňující rozložení kontaktů na cyklovači jsou kresleny tak, když se koukáte ze stranu kontaktů na cyklovač, nikoliv na patici. Na patici by byly zrcadlově obráceny.
Obrázek s elektrickým schématem je původně schéma z felicie, pouze jsou doplněná
čísla vývodů. Pozor, není dobré zapojovat to celé pouze podle tohoto schématu, protože některé dráty vedou přes svorkovnice (na obrázku jsou vedeny přímo jakoby jediným drátem, svorkovnice nejsou vidět.)
Na obrázku lucasu vidíte modrý drát vedoucí od něj pryč, na který budete připojovat kontakt plus napětí z pojistky č.2, a zelený drát, na který budete připojovat kontakt „T“ cyklovače.
Na fotkách vidíte, jak to vypadá, když si cyklovač zapojíte přímo, bez patice, a ani nezaizolujete konektory. Neříkám, že to musíte udělat také tak ;)

Hodně štěstí!


FAQ (často kladené dotazy)
------------------------- ------
1. Šel by cyklovač předělat tak, aby k cyklování využíval druhou (rychlejší) rychlost motorku?
Tak to by šlo asi jedině tak (osobně jsem to nezkoušel), že by se přehodily drátky vycházející z lucasu a spínající první a druhou rychlost motorku. Cyklování je uděláno přes vstup lucasu, který zajišťuje doběh, a pokud máme cyklovač, tak zajišťuje i cyklování - je to stejný drát a stejná cesta přes lucas do motorku. Tahle cesta vede tedy přes cyklovač (nebo rovnou z motorku, pokud cyklovač není) přes lucas - musí být v poloze nula nebo v poloze cyklovač - je to vidět ze schématu, přes výstup z lucasu a drát do motorku na první rychlost. Pokud první a druhou rychlost na lucasu (nebo motorku) přehodíme, bude cyklovat (a dobíhat) druhá rychlost. Stejně tak první a druhá rychlost bude přehozená na páčce lucasu.
hodnocení článku:

info:

Správce článku: Labros
Založeno: 25.08.05 11:15   Poslední změna: 22.11.05 10:00

Cyklovač a motor stěračů z Felicie - komentáře:

19:08:33
30.08.2006
Rabbit
Taky sem si dneska udělal radost a koupil cyklovač 1 . Teď už jen zapojit.

Labros:
a nevadí kdaž ti tam jen tak vysí na těch drátech?
22:05:01
26.06.2006
Tauren
Nevadí že mám cyklovač verze 2042? Co v tym je tež jiného
14:28:45
21.10.2005
trestament
Labros Povolit sroubek na plechu nad motorkem a vypojit z pod nej modry dratek. Rozpojit svorku 132. Z pulky svorky jdouci k motorku vypojit drat c1(cerveny) a ukostrit (muzeme vyuzit plech nad motorkem). Z druhe pulky svorky (jdouci do kabiny) vypojit taktez drat c1 (cerveny) a spojit jej s koncem modreho kabelu ktery jsme ziskali vypojenim z podsroubku na plechu nad motorkem. Asi tak nejak bych to zformuloval ja...ale neber to tak ze bych chtel nejak rypat nebo poucovat...tak to nemyslim ;-)
09:18:53
21.10.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
09:17:40
21.10.2005
Labros
-> trestament: Ta varianta A (původní motorek stěračů) je doslovně okopírovaná z Patrikova popisu, máš pravdu že se nad tím musí člověk nejdřív trochu zamyslet. Já to ale podle toho napoprvý zapojil, ještě než jsem koupil motorek z Feldy. Asi bych to měl nějak přepsat, ale bojim se, abych do toho dodatečně nenasekal nějaký kraviny. :c)
18:46:49
20.10.2005
trestament
Super navod, funguje, akorat sem udelal chybu v zapojeni ktery popisujes v tom odstavecku ""Varianta A (původní motorek stěračů):"" abych rek pravdu at to ctu jak to ctu tak to z toho nechapu jak to myslis takze v tom sem udelal chybu, ale pak mi doslo jak to ma bejt ale podle toho jak to mas napsane jsem to nejak nepochopil...nevim mozna jsem sam....ale jinak paradicka. Lepsi jak bastlit neco podle nejakeho schematu
10:35:37
10.10.2005
Labros
-> jrka: 3 jo je to trochu práce, ale když se budeš držet toho návodu jak cvičená opička tak se musíš dobrat správného výsledku! 4
22:35:56
09.10.2005
jrka
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
22:35:36
09.10.2005
jrka
nechtěl by mi to někdo zepojit
10:21:24
19.09.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
10:21:18
19.09.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
10:21:10
19.09.2005
Labros
Tak jsem o víkendu po předchozí montáž GL palubky znovu zapojoval felďácký cyklovač podle tohoto návodu, a přišel jsem dokonce na funkci, který mi předtím nefungovala 5 Po ostříknutí skla třikrát přejedou stěrače. Myslel jsem si, že by to tam mělo být, když do cyklovače vede drát z lucasu spínající ostřikovač, ale předtím jsem tam musel mít něco blbě.
13:54:52
30.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:49:11
30.08.2005
Labros
-> Bagrr: nz.. a jestli tam něco vcelku srozumitelný není, tak se klidně ptejte 4
13:46:08
30.08.2005
Bagrr
-> Labros: ¨za obsáhlý, vcelku srozumitelný návod:o)
10:25:18
30.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
10:24:14
30.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
10:23:11
30.08.2005
Labros
-> Bagrr: teďka nevím za co jsem si to vysloužil? 1 a až takhle vášnivě by to být nemuselo 1
20:57:53
29.08.2005
Bagrr
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
20:55:14
29.08.2005
Bagrr
-> Labros: Jůů děkuji pane114
16:42:44
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
16:42:16
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
16:42:11
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:47:51
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
13:46:04
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:45:50
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:45:43
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:45:36
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:45:15
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
13:43:41
29.08.2005
Labros
-> Dale_Estelle: ten motorek z favorita jsem neviděl, ale vím že už má taky elektriku stejně pólovanou jako ten z felicie. Určitě s tím zapojením nebudeš mít problémy.
13:42:07
29.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
15:35:37
28.08.2005
Dale_Estelle
-> Labros: jsou i elektricky zcela stejné? favorit vs. felicie?
15:34:52
28.08.2005
Dale_Estelle
-> Gryzly: juj, sorry:-)
10:13:13
28.08.2005
KEAN
Co ten motůrek ostřikovačů z felicie???ten lze zaměnit do škodovky bez problémů???
10:01:07
28.08.2005
Gryzly
Příspěvek smazal moderátor - minno
00:20:18
28.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
00:19:39
28.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
00:17:25
28.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
00:17:01
28.08.2005
Labros
Příspěvek smazal moderátor - minno
00:16:02
28.08.2005
Labros
-> Dale_Estelle: Jestlis myslel z favorita, tak ten tam jde taky. Jestlis myslel fábku tak nevím.
00:14:20
28.08.2005
Labros
tak takovéhle dotazy se zodpovídají lehce 4 tak to se ptejte klidně dál 5
19:21:56
27.08.2005
Tuxik
-> Dale_Estelle: -> Gryzly: lol 3
18:34:35
27.08.2005
Gryzly
Ale si přečti cos napsal, Felda = felicie. 3
18:14:36
27.08.2005
Dale_Estelle
-> Gryzly: díky, mě šlo hlavně jestli elektricky:-)
15:30:20
27.08.2005
Gryzly
Ano motor stěračů z feldy je stejný jako motor stěračů z felicie. ;-)
15:07:57
27.08.2005
Dale_Estelle
chtělbych se jen optat -je motor stěračů z feldy stejný jako motor stěračů z felicie??
jinak článek moc pěkný!
Extreme Tyres
so 20.08. Škoda sraz pod Pálavou I. | pá 09. - ne 11.09. 6 SKODOMANIA | další akce...