Cyklovač a motor stěračů z Felicie

navigace: [ komentáře ] [ hodnocení ] [ text ] [ fotky ]

obrázky [7]:

Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Cyklovač na svém místě Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Cyklovač Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Rozmístění vývodů na cyklovači (pohled na stranu vývodů) Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Popis vývodů na cyklovači (pohled na stranu vývodů) Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Motorek stěračů z feldy Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Dráty vedoucí z lucasu Cyklovač a motor stěračů z Felicie: Schéma s cyklovačem, lucasem a motorkem

Text:

Historie:
22.11.2005 Na konci textu je přidána sekce FAQ.
------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -

Tento článek je shrnutím informací z několika zdrojů, zejména popisu zapojení od škodovkáře Patrika. Jelikož původní popis je pouze textový a je ho možno najít pouze jako příspěvek ve fóru (skoda.stable.cz/cz/index. php?id=7&id2=1&id3 =1149#p12090), rozhodl jsem se shromáždit všechny potřebné informace zde.
V původním postupu jsem provedl jednu malou opravu týkající se zapojení motorku ostřikovačů. Dále jsem popsal zapojení motorku stěračů z Felície. V obrázkové dokumentaci můžete najít fotky obou zapojených prvků, popis kontaktů cyklovače a elektrické schéma, vytvořené s použitím již dostupného schématu elektriky z Felície.

Úvod

Cyklovač stěračů je užitečným doplňkem výbavy vozu a současně jistým prvkem pasivní bezpečnosti, neboť časté spínání a vypínání stěračů odvádí pozornost řidiče od jízdy.
Do škodovek, které tento prvek nemají ve výbavě (většina vozů 105/120) je možno použít cyklovač stěračů z Felicie. Toto je tzv. paměťový cyklovač, tzn. pamatuje si dobu, která uplynula od posledního vypnutí stěračů, do zapnutí cyklovače.
Výhody:
- hotový cyklovač je běžně k dostání v mototechně, není třeba nic „bastlit“,
- pro nastavení a ovládání cyklovače není potřeba žádného dalšího ovladače (otočný knoflík apod.), stačí páčka stěračů,
- jednoduché první nastavení intervalu stírání (pouze jeden pohyb páčkou),
- široký rozsah délky intervalu stírání,
- automatické setření skla po použití ostřikovače (tři cykly stěračů.)
Nevýhody:
- poněkud nešikovné přenastavení intervalu stírání, jsou potřeba další dva pohyby páčkou do polohy nula a zpátky (oproti cyklovačům s potenciometrem, kde se změna provede pouze otočením knoflíku),
- mimořádně setřít sklo mimo nastavený interval (např. po předjetí kamionu a "ohození" čelního skla)je možné pouze s pomocí ostřikovače (ostříkne se a stěrače 3x přejedou)
- musí se dost drátů přepojit a někdy použít i čokolády. Při případné výměně palubky se to pak musí znovu dávat dohromady, nejde jen zacvaknout konektory. Pokud si ale všechny dráty rozděláte až za svorkovnicema (ne na straně palubky, ale auta), mohla by být případná výměna palubky bez problémů.

Co to obnáší

Ti, kteří chtějí cyklovač z Felicie rychle zapojit, a nezajímá je co za tím je, se mohou vrhnout rovnou na odstavec Postup zapojení. Zde bych chtěl tuto úpravu pouze trochu rozvést.
Kombinované přepínače (lucasy) ve starších škodovkách spínají záporný pól (kostru), tzn. při přepnutí páčky do určité polohy se na drát odpovídající této poloze přivede nulové napětí z kostry. Stejně tak motor stěračů a ostřikovačů je trvale připojen na plus pól (12-14V) a je spínán ukostřením jednoho z přívodních vodičů pro vysokou resp. nízkou rychlost. U novějších škodovek, počínaje Favoritem, je funkce lucasu opačná, tzn. spíná plus pól a naopak motor stěračů je trvale ukostřen. Cyklovač stěračů z Felicie proto není slučitelný se původním zapojením škodovácké elektriky. Je tedy třeba změnit zapojení jak lucasu, tak motorku stěračů (já to budu nazývat přepólováním.) Není to nic složitého, pouze poněkud zdlouhavé, ale stačí se držet níže uvedeného postupu.

Po přepólování lucasu se nabízí automaticky možnost použít i motorek stěračů z Felicie, který je zpravidla v lepším stavu a kupodivu na místo původního motorku sedne jak „poklice na hrnec“ (stejné rozmístění i počet upevňovacích šroubků, i tisícihran na táhlo stěračů a závit na matku.) Možná, že poběží o něco rychleji, než původní motorek ze 120 (i když rychlostí jsem byl zklamán, čekal jsem výrazněji rychlejší chod.) Použití tohoto motorku není podmínka – pokud však ponecháte původní motorek, bude se po předělání elektriky točit na opačnou stranu, než původně. Nemělo by to být na závadu, sám jsem tento motorek měl takto zapojený a nic se mu nestalo. Někteří raději přehazují magnety v motorku, aby se točil na správnou stranu.

Popíši ale obě varianty, jak s ponecháním původního motorku, tak i motorku z Felície.

Postup zapojení
1.práce v prostoru kufru:
1a. namísto původního červeného drátu vedoucího k motorku vstřikovače zapojit žlutý vedoucí od svorkovnice u stěračů
1b. k motorku ostřikovačů přivést drát od kostry a zapojit ho na původní místo žlutého drátu
(Pozn.: v původním Patrikově popisu byl spínací drát ostřikovače zelený, ne žlutý, a zapojení bylo poněkud jiné)

Varianta A (původní motorek stěračů):
A1c. najít svorkovnici č. 132
A1d. ucvaknout kabel (zpravidla červený) jdoucí od pojistky č.2 na kontakt označený č.1 na svorkovnici 132 (v místě těsně před svorkovnicí ) a připojit na něj kabel jdoucího z motorku stěračů ke kostře (plechu nad motorkem - zpravidla modrý kabel)
A1e. volnou kostru (zbytek modrého kabelu) spojit se svorkovnicí 132 kontaktem označeným č.1 (tím ucvaknutým koncem červeného kabelu)

Varianta B (s použitím motorku stěračů z Felície):
Číslování kontaktů na motorku je zde z pohledu na motorek od hřídele.
B1c. Kabel jdoucí z kontaktu 1 na svorkovnici 132 (plus) zapojit na kontakt 1 na motorku
B1d. Kabel jdoucí z kontaktu 2 na svorkovnici 132 (pomalá rychlost stěračů) zapojit na kontakt 2 na motorku
B1e. Kabel jdoucí z kontaktu 5 na svorkovnici 132 (vyšší rychlost stěračů) zapojit na kontakt 3 na motorku
B1f. Kabel jdoucí z kontaktu 4 na svorkovnici 132 (dojezd stěračů) zapojit na kontakt 4 na motorku
B1g. Drát vedoucí od kostry (plechu nad motorkem) připojit ke kontaktu 5 na motorku

2. přesun do prostoru pod volant
2a. připojit na pojistku č.2 nové kabely – 2 ks
2b. najít svorkovnici 130
2c. odpojit kontakty označené č.4 od svorkovnice 130 (oba) a vložit mezi ně cyklovač:
kontakt 53S z cyklovače na kabel jdoucí k motorku stěračů (žlutý)
kontakt 53M z cyklovače na kabel jdoucí k páčce na volantu (žlutý)
2d. odpojit kontakty označené č.3 od svorkovnice 130 (oba) a vložit mezi ně:
kontakt 31 z cyklovače na kabel jdoucí na kostru (žlutý)
nový kabel z pojistky č.2 připojit na kabel jdoucí k páčce na volantu (modrý)
55. na kontakt č.1 svorkovnice 130 (zatím je neobsazený – červený) připojit cyklovač I
2e. na kontakt č. 6 (zelený kabel) na svorkovnici 130 novým kabelem připojit kontakt T cyklovače , jen doplnit a nerozpojovat
2f. na nový kabel z pojistky č.2 připojit kontakt 15 cyklovače

Jak to funguje
Na přiloženém schématu vidíte dva žluté kabely, jeden jdoucí z motorku stěračů do cyklovače a druhý z cyklovače k lucasu. Ty to dva kabely byly původně spojeny přes kontakt 4 svorkovnice 130. Touto cestou by se (kdyby nebyl zapojen cyklovač) dostávalo napětí z dojezdového kontaktu motorku (je tam, pokud stěrač není v dolní poloze) přes lucas na jeho nulovou a „cyklovací“ polohu. Tak je zajištěno, že stěrače dojedou do základní polohy, pokud je páčka lucasu v nulové nebo „cyklovací“ poloze. Je vidět, že nyní tuto cestu ovládá cyklovač, tzn. nejen, že stěrače vždy dojedou do základní polohy, ale mohou se z ní znovu „rozjet“, když dá cyklovač povel (přepne se relé znázorněné ve schématu uvnitř cyklovače, je to slyšet jako cvaknutí) krátce na plus. Dojezd už zase řídí motorek sám přes žlutý drát z jeho 4. kontaktu. Aby cyklovač poznal, s jakou frekvencí má spínat, vede do jeho kontaktu I červený drát z lucasu, který signalizuje první (nízká rychlost stěračů) nebo „cyklovací“ polohu, proto je možno interval nastavit buď po vypnutí stěračů nebo po vypnutí cyklovače. A to je celá věda.

K obrázkům
Oba obrázky znázorňující rozložení kontaktů na cyklovači jsou kresleny tak, když se koukáte ze stranu kontaktů na cyklovač, nikoliv na patici. Na patici by byly zrcadlově obráceny.
Obrázek s elektrickým schématem je původně schéma z felicie, pouze jsou doplněná
čísla vývodů. Pozor, není dobré zapojovat to celé pouze podle tohoto schématu, protože některé dráty vedou přes svorkovnice (na obrázku jsou vedeny přímo jakoby jediným drátem, svorkovnice nejsou vidět.)
Na obrázku lucasu vidíte modrý drát vedoucí od něj pryč, na který budete připojovat kontakt plus napětí z pojistky č.2, a zelený drát, na který budete připojovat kontakt „T“ cyklovače.
Na fotkách vidíte, jak to vypadá, když si cyklovač zapojíte přímo, bez patice, a ani nezaizolujete konektory. Neříkám, že to musíte udělat také tak ;)

Hodně štěstí!


FAQ (často kladené dotazy)
------------------------- ------
1. Šel by cyklovač předělat tak, aby k cyklování využíval druhou (rychlejší) rychlost motorku?
Tak to by šlo asi jedině tak (osobně jsem to nezkoušel), že by se přehodily drátky vycházející z lucasu a spínající první a druhou rychlost motorku. Cyklování je uděláno přes vstup lucasu, který zajišťuje doběh, a pokud máme cyklovač, tak zajišťuje i cyklování - je to stejný drát a stejná cesta přes lucas do motorku. Tahle cesta vede tedy přes cyklovač (nebo rovnou z motorku, pokud cyklovač není) přes lucas - musí být v poloze nula nebo v poloze cyklovač - je to vidět ze schématu, přes výstup z lucasu a drát do motorku na první rychlost. Pokud první a druhou rychlost na lucasu (nebo motorku) přehodíme, bude cyklovat (a dobíhat) druhá rychlost. Stejně tak první a druhá rychlost bude přehozená na páčce lucasu.
hodnocení článku:

info:

Správce článku: Labros
Založeno: 25.08.05 11:15   Poslední změna: 22.11.05 10:00

Cyklovač a motor stěračů z Felicie - komentáře:

09:16:26
12.04.2008
Labros
-> malybobicek: je to v článku napsaný - Použití tohoto motorku není podmínka – pokud však ponecháte původní motorek, bude se po předělání elektriky točit na opačnou stranu, než původně. Nemělo by to být na závadu, sám jsem tento motorek měl takto zapojený a nic se mu nestalo. Někteří raději přehazují magnety v motorku, aby se točil na správnou stranu.

Co ještě bys chtěl nechat původní? Budeš muset předělat minimálně pár drátků, jinak nevim, jak si to představuješ, aby to fungovalo bez jakýchkoliv úprav.
21:10:31
11.04.2008
malybobicek
moc se v tom nevyznám, ale šel by zapojiit cyklovač z felicie místo toho klasickýho jako mám Š130, ale s tim, že nechám vše ostatní vůvodní. tzn. motorek atd. díky
20:46:04
30.08.2007
spartra
-> Labros: no tak pokus to byl od začátku, je mě záhada nač tahat 2 + kabely9
k tomu motorku mám tam z fava , jak sem se díval myslím se škodivkou měli stejnou rychlost +-
ten škodivackej je o fous rychlejší u mě v reálu
jěště se občas zastáví motorek, když se přepínaj polohy na lucasu
12:37:14
22.08.2007
Labros
-> spartra: takže metoda pokusu a omylu se osvědčila 3
ten feliciáckej mi taky neběhá nějak zběsile, ale což, stačí to.
Nz a ať to slouží.
17:48:45
17.08.2007
spartra
-> Labros: heh tak byl zkrat naštěstí pojistka4
takže nač tahat 2 + kabely z 2 pojistky9 na favo cyklovač, nebo i fel.
pač jsem to přepojil výtahnul z 2 pojistky dal červenje drátek z lucasu, poslední co zbyl, frčí to9
jinač motorek z fava je docela lemur, i když jsem ho rozebral a namazal, můj původní běhá mnohem rychleji
dík a čus4 5
17:18:54
17.08.2007
Labros
-> spartra: už jsem se vyjádřil
17:13:59
17.08.2007
spartra
-> Labros: bohužel žádný čísla tam nejsou, pouze hádám z tvého obrázku
místo T je pouze otvor místzo I též
takže logicky by tam mohlo bejt kontakt 15 , 31, 53S, 53M4
15:16:05
17.08.2007
Labros
-> spartra: takže tam, kde máš teď napájení, zaveď ten drát z lucasu co signalizuje 1. nebo -1. polohu.
15:14:40
17.08.2007
Labros
-> spartra: vždyť jsi tvrdil, že tam žádný kontakt 15 nemáš - že nemáš napájení +12V. Tak to je jasné, na kontakt I místo drátu z lucasu dáváš napájení.
15:09:50
17.08.2007
spartra
-> Labros: po zapnutí klíčku se mě rozběhnou stěrače, jeden cyklus, asi bude odchylka v zapojení přerušovače fe a fa8
jenom jaká a kde8
napětí jde na kontakt 15
15:03:48
17.08.2007
Labros
-> spartra: bohužel nemám dokumentaci k tomu favo cyklovači, tak těžko říct. Ale na ten kontakt I teda napětí jde?
14:53:15
17.08.2007
spartra
-> Labros: takže reklamace toto zapojení na favo cyklovač nejde8
jinak stěrače stírají, a ostřikovače ostřikují, funguje dojezd v pohodě
jenom cyklovač ani prd8
by to chtělo zlepšovák
14:16:56
17.08.2007
Labros
-> spartra: ono to třeba fakt funguje bez zvláštního vývodu pro napájení, protože když to má cyklovat tak je to vlastně napájený z kontaktu I.
14:13:45
17.08.2007
Labros
-> spartra: sice jsem ještě neviděl elektronickou součástku, která by neměla napájení...
14:10:28
17.08.2007
Labros
-> spartra: tak když říkáš že to nepotřebuje napájení tak ho nezapojuj - a ostřikovače taky nezapojuj
13:54:07
17.08.2007
spartra
-> Labros: to je pěkný ale furt marně nechápu že u fava jsou 4 vývody jede to taky a fe má 6 k čemu8 to navíc jedno na stříkání a druhá na +12v8
13:41:35
17.08.2007
Labros
-> spartra: Přečetl jsem si to po sobě a našel:
\"Aby cyklovač poznal, s jakou frekvencí má spínat, vede do jeho kontaktu I červený drát z lucasu, který signalizuje první (nízká rychlost stěračů) nebo „cyklovací“ polohu, proto je možno interval nastavit buď po vypnutí stěračů nebo po vypnutí cyklovače. \"

Čili když dáš páčku do polohy 1 nebo cyklování, na kontaktu I se objeví napětí +12V.

Hele, nechceš si taky občas něco přečíst sám, abych nebyl jak předčítač? 1
13:08:53
17.08.2007
spartra
-> Labros: no fajn, tak jsem to myslel na stříkání4
jěště k čemupak je to I9
pač favo cyklovač pouze 4 vývody a fe koukám 6
to jest T a I který nemám, mění se nějak el. zapojení, bo to můžu projet komplet i s tím
11:30:01
17.08.2007
Labros
-> spartra: nejen k ostřiku světel, ale i čelního skla - stačí se kouknout do schématu (poslední obrázek)
08:35:04
17.08.2007
spartra
zduš chlapci, po době
otázečka cyklovač z fava se zapojuj stejně že do 105
kontakt T je k čemupak, pač u fávovýho není
to bude asi k ostřiku světěl 9
10:09:48
14.01.2007
Labros
Příspěvek smazal moderátor - nwdom9
00:23:52
14.01.2007
Rabbit
Labros:
Aha, já právě myslel, že to má do favorita. Sem to hold blbě pochopil. 8
18:41:54
13.01.2007
TOMAS
dekuji
16:42:26
13.01.2007
Labros
a podle ID má Rapida 136, takže to bude dělat podle tohohle článku, varianta jako s motorkem z feldy.
16:41:22
13.01.2007
Labros
-> Rabbit: Já jsem pochopil otázku, jako že to chce dělat s motorkem z fava, ale na škodovce, ne na favu (nepsal že to má bejt na favu...) Pokud má favorita, potom je pro něj ten článek, co jsi dal link.
15:09:06
13.01.2007
Rabbit
14:47:35
13.01.2007
TOMAS
-> Labros: mam motorek na model 94
14:29:05
13.01.2007
Rabbit
Labros:
Ale u fava přece nemusíš přehazovat polaritu ne? Tam je přeci polarita na lukasu opačně než ve škodovce. (Nevim, možná kecám.)
12:40:54
13.01.2007
Labros
-> TOMAS: stoprocentně (pokud si vybereš variantu s motorkem z feldy.)
10:23:31
13.01.2007
TOMAS
je to zapojeni stejne i u motorku s steracu z fava?
23:56:13
26.10.2006
Tomika
tak já se taky připojim do řady vděčnejch. díky tvýmu schématu a popisu už taky vesele cykluju. paměťovej cyklovač v shades je docela vychytávka. už dávno sem to tam chtěl zapojit, ale bez popisu to bylo nemožný.. jen kůli tomu přepólování motorku nedojížděli stěrače až úplně dolů do výchozí polohy, tak sem musel povolit táhlo a ručně ho posunout - už je to v pohodě. jo mimochodem, ten spínací kábl k ostřikovači sem měl rovněž zelenej, jako patrik.
13:15:08
04.09.2006
Rabbit
Labros:
Ten text neni složitej. Jen se nad tim člověk musí občas zamyslet. Přepólovanou elektriku sem už měl kvuli klaxonu na poloze zadního stěrače. Takže už jen zbejvalo zapojit tam cyklovač. A na to mi stačilo to schéma.
Já mám k cyklovači dost dlouhý dráty, tak sem ho z jedný strany máznul tmelem a přilepil na kastli kousek od zásuvky na přenosku.
11:28:53
04.09.2006
Labros
-> Gryzly: Asi se budu muset u někoho kouknout naživo.
11:26:06
04.09.2006
Gryzly
-> Labros: je to přišroubovaný k plechu pod volantovou tyčí.
10:19:27
04.09.2006
Labros
Nejlepší by teda bylo dát tam patici jako je ve feldě v řídicí jednotce, ale takhle mi to stačí.
10:18:45
04.09.2006
Labros
-> Rabbit: a dokonce už mám ty konektory i zaizolovaný 1
10:13:30
04.09.2006
Labros
-> Rabbit: Jsem rád, že ti to pomohlo, a neodradila tě délka a složitost popisu. Mně to tam nevisí, mám to za něco zastrčený. Štve mě ale, že jsem měl dřív L palubku, která měla plastovej kryt pod volantem, teď mám GL, mám k ní plechovej kryt pod volant ale chybí mi něco k čemu se ten plechovej kryt přidělává. Nevíte někdo k čemu se přišroubuje?
22:32:32
31.08.2006
Rabbit
Labros:
Patří ti dík hlavně za to schéma a popis kontaktů cyklovače. Je z toho parádně poznat kterej kontakt kam připojit.
Už ho mám v autě plně funkční 4
20:36:33
30.08.2006
Rabbit
A když mi prodali jako paměťovej cyklovač do Felície AEV 2062. Doufám, že je to to samý jako AEV 2052. (Jinak to vypadá uplně stejně jako na Labrosovejch fotkách a kontakty to má taky stejně rozmístěný. Ale nevim teda jestli to souhlasí s popiskem u článku. Na pouzdru totiž neni vyznačený kterej kontakt je kterej.
Extreme Tyres
so 20.08. Škoda sraz pod Pálavou I. | pá 09. - ne 11.09. 6 SKODOMANIA | další akce...