vysvtlen:
Tipy, pravy, opravy a dal informace nejsou zvazn. Proto, pokud vm vznikne jejich nsledovnm njak koda, nejsou za ni autoi zodpovdn.
podkovn lidem a strnkm:
 • Chipmen @ KODA techweb
 • David
 • Asterix
 • Iivo Rytknen @ Iivo's Homepage
 • Ji Prochzka
 • Johnny (nafocen nkt. fotek digi fokem)
 • Martin
 • Martin Kak + Milan Rujbr @ M.R. Design Studio
 • Ondej Barto
 • Pavel
 • Petr T. (dk moc za snahu s vypsnm z knek)
 • Petr "kodovk"
+ dk vem ostatnm, kter sem zapomnl
zdroje:
 • Kniha J. Andrta: "drba a opravy automobil koda 105-120-130-Garde-Rapid".
 • "drba a opravy voz koda 105L - 120 GL"...
 • "Nvod k obsluze a drb osobnch voz koda 105L-130GL", vydn XVII. (1986)
 • WWW strnky koda Auto, aut.a.s.
kecy:
Tyhle strnky vznikly nkdy v roce 1999, jako soust m homepage. Postupem asu se z n vyvinul samostatn projekt, kter se rozvinul a do tto podoby. Snail jsem se strnky dlat "profesionlne", aby byly dobr jak po obsahov, tak i po technick strnce. V posledn dob jsem se snail pout modern prostedky, to jest JavaScript a CSS, tag IFRAME. Bohuel, Netscape Navigator nepodporuje nkter funkce, take jeho uivatel zstvaj ochuzeni o zitek. Strnky jsou dlan pod Internet Explorerem 5kou, mly by chodit v pohod ve 4ce.
Extreme Tyres