Měření tlumičů

navigace: [ komentáře ] [ hodnocení ] [ text ] [ fotky ]

obrázky [13]:

Měření tlumičů: Obrázek 1 Rychlostní charakteristika F-v a zdvihová chrakteristika F-z Měření tlumičů: Obrázek 2 Měřící zařízení Gillop 1.4 Měření tlumičů: Obrázek 3 Tabulka typických závad od fy.ATESO Měření tlumičů: Obrázek 4 Tabulka údajů Měření tlumičů: Obrázek 5 Rychlostní charakteristiky upravených tlumičů Měření tlumičů: Obrázek 6 Zdvihové charakteristiky upravených tlumičů Měření tlumičů: Obrázek 7 Tabulka 1 Měření tlumičů: Obrázek 7 Rychlstní char. tlumičů Delphi Měření tlumičů: Obrázek 9  Zdvihové charakteristiky tlumičů Delphi Měření tlumičů: Obrázek 10 Porovnani vlivu gumového uložení Měření tlumičů: Obrázek 11 Porovnani vlivu gumového uložení Měření tlumičů: Orázek 12 Srovnání všech tlumičů Měření tlumičů: Orázek 13 Srovnání všech tlumičů

Text:

Diagnostika tlumičů pérování

1 Měření tlumičů
Tlumiče mají velmi důležitou funkci. Nesprávná funkce tlumičů má mnoho nežádoucích důsledků. Jedná se zhoršení jízdních vlastností, zejména řiditelnosti, stability a aktivní bezpečnosti. Při špatné funkci tlumičů dochází k vlnovitému opotřebení běhounu pneumatiky a narušení vyváženosti kola. Zhoršuje se také jízdní pohoda a prodlužuje se brzdná dráha vozidla.
Dvojčinné kapalinové tlumiče, které jsou konstruované tak, že ke stlačení je potřebná menší síla než při jeho roztažení.

1.1 Charakteristiky tlumiče
Pomocí rychlostní a zdvihové charakteristiky posuzujeme činnost tlumiče. Tyto charakteristiky představují průběh stoupání a klesání tlumicích sil během jednoho pracovního cyklu tlumiče, tzn. Během jednoho kmitu.

Obrázek 1. Rychlostní charakteristika (F-v) Zdvihová charakteristika (F-z)

Rychlostní charakteristika má lomený průběh z důvodu rozdílného součinitele tlumení pro tah a tlak. Skutečná charakteristika nemusí mít přímkový charakter, skutečný průběh zjistíme zkouškou tlumičů ve vymontovaném stavu.

Obrázek 2. Gillop 1.4

2 Poruchy tlumičů
Rychlostní charakteristiky se sestrojují obvykle na základě zdvihové charakteristiky. Odečítají se max. tlumící síly v tahu a tlaku. F-v charakteristika má někdy tvar smyčky, což znamená, že v úvratích, kdy je rychlost nulová, vykazuje tlumič jistý druh silové hystereze. Hystereze souvisí s pružnými členy a setrvačnými hmotami.
2.1 Tabulka typických závad (fy. ATESO)
Závady na tlumení jsou patrné na zdvihové charakteristice. Tabulka byla publikována fy. Ateso. Závadou jsou nesprávná množství tlumícího oleje, což vede ke zavzdušnění pracovního prostotu tlumiče. Z charakteristik lze také vyčíst správnost, respektive nesprávnost funkce škrticích ventilků, netěsnost tlumiče nebo opotřebení jednotlivých částí tlumiče. Plocha pod křivkou F-z vyjadřuje tlumící práci. Velikost této plochy a tvar křivek je měřítkem účinnosti tlumičů.
Obrázek 3.

3 Test tlumičů – naměřené hodnoty
Testované přední tlumiče pochází výrobce PAL a Delphi. Tyto tlumiče jsou hodnoceny pomocí rychlostní F-v a zdvihové F-z charakteristiky tlumiče. Dále je sledován vliv tuhosti uchycení tlumiče na útlumové vlastnosti tlumiče.

3.1 Škoda 120-přední PAL
Testované tlumiče jsou určeny do sériového vozu, ale byla u nich provedena úprava ovlivňující tuhost. Tlumice byly po renovaci.. Rozměry tlumiče jsou při stlačení 137 mm a 255 mm při roztažení.. Tlumič měl zdvih 118 mm. Střední vysunutí tlumiče, tj. poloha okolo které byl tlumic zatěžován je 63,5 mm. Testovací zdvih byl 50 mm. Teplota tlumiče při testování byla měřena diodový čidlem přidělaným na plášti tlumiče. Teplota tlumičů v okamžiku ukládání dat byla cca 38 °C.

Velikost naměřené síly ovlivňuje rychlost při měření. Obvykle jsou tlumiče testované při 0,5 m/s. Testovaná rychlost 0,52 m/s se ukázala jako veliká a došlo ke zpěnění tlumiče. Toto zpěnění se projevilo poklesem tlumící síly na začátku tlaku, viz Obrázek 5

U tlumiče označeného č.1 je rychlostí charakteristika deformována nedostatkem oleje, modrá křivka. Červená křivka ukazuje běžný průběh rychlosti, jen v začínající tlakové fázi je vidět na křivce hrb, Obrázek 5, což je zpěnění tlumičového oleje při testu.

Zdvihová charakteristika ukazuje velikost tlumící práce, což je velikost plochy v diagramu. Opět je zde vidět u obou tlumičů zpěnění oleje v začátku tlakové fáze. Toto zpěnění lze zanedbat, jelikož nás zajímá tvar křivky a max. hodnoty síly v tahu a tlaku. Tlumič č.2 je v pořádku, ale tlumič č.1 vykazuje na začátku ½ tahu propad síly, čímž se zmenšuje plocha diagramu a velikost práce. Tlumič má při pohybu nahoru snížený tlumící účinek a síla kterou je schopen tlumič tlumit je malá. Tento případ odpovídá malému množství oleje v tlumiči. Max tlumící síly v tahu a tlaku jsou vidět na obrázcích 5 a 6.

3.2 Škoda 120-přední DELPHI
Další měřené tlumiče jsou určeny pro stejný vůz. Zdvih tlumičů je 110 mm. Rozměry roztaženého a stlačeného tlumiče jsou 350/240 mm. Tlumiče byly testované při rychlosti 0,52 m/s a zdvihu 50 mm. Střední vysunutí tlumiče (střední poloha) je 61 mm. Tlumiče byly používány 3000 km. Další informace jsou v tab 1. Obrázek 7

Rychlostní charakteristiky obou tlumičů jsou v pořádku. Deformace na rychlostní charakteristice v počátku tlakové fáze způsobena zpěněním oleje příliš vysokou testovací rychlostí.
Obrázek 8

Zdvihová charakteristika je také v pořádku. Křivku deformuje jen zpěnění oleje, které za běžného provozu jen těžko nastane a proto tuto deformaci můžeme zanedbat.
Obrázek 9

3.3 Vliv tuhosti uchycení
V tomto testu je sledována změna v tlumících charakteristikách při pevném a pružném uchycení. Rychlostní charakteristika vykazuje menší hysterezi. Ve zdvihové charakteristice je malinký rozdíl v tlumících silách, ale ten je způsoben spíše o maličko menší rychlostí při testu.
Obrázek 10 a 11
Porovnání charakreristik tlumičů PAL a Delphi
Obrázek 12 a 13
4 Závěr
Oba testované tlumiče Delphi jsou v pořádku. Jejich tlumící síla v tahu je cca. 1500 N a v tlaku 750 N. Doporučená testovací rychlost 0,52 m/s se ukázala jako vysoká, protože došlo ke zpěnění oleje. (Toto zpěnění neznehodnocuje výsledky.) Tlumič PAL č.2 je také v pořádku a jeho plocha v F-z diagramu je o něco menší než tlumiče Delphi, tzn. má o trošku menší útlumovou práci. U tlumiče PAL č.1. byla zjištěna deformace charakteristik v polovině tahu, která odpovídá malému množství oleje v tlumiči.
hodnocení článku:

info:

Správce článku: Fifa
Založeno: 16.11.07 20:20   Poslední změna: 18.11.07 20:58

Měření tlumičů - komentáře:

22:18:08
19.11.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> Fifa: no tak na tuto skolu som bol prijaty ale potom som sa rozhodol pre STU strojarinu v BA
17:14:43
19.11.2007
Fifa
-> Skoda RBK: VUT Brno Fakulta strojního inženýrství.Obor motorová vozidla a spalovací motory.
21:02:19
18.11.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> Fifa: na aku skolu chodis?
20:58:13
18.11.2007
Fifa
Jinak ty žluté tlumiče jsou moje přitvrzené série po repasi.Takovýhle srandy děláme ve škole.
18:36:51
18.11.2007
gabo000000 - zrušená registrace
moc zaujmave4
Extreme Tyres
pá 30.09. - ne 02.10. HundertGang | ne 02.10. Sraz veteránu | další akce...